ประวัติครูฝน

ชื่อ นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า

เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2532

110 บ้านนาดี หมู่ 6 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

ประวัติการศึกษา

อนุบาล- มัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนนาดีวิทยา

2547-254มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ——- นายบรรจง  ศรีประเสริฐ

2550-2553 ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติการทำงาน

2554 – ปัจจุบัน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: